5ο Δημ. Σχ. Χολαργού


ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

24/05/2010 14:11

ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ

  αστικό χωριό -πρόταση αστικής κατοίκησης στο Χολαργό Μια πρόταση των Αναγνώστου Λουίζας, Βασσάλου Αγγελικής-Ευτυχίας

—————